Si disposa d’una propietat, o diverses, que desitja llogar, Encarregueu-nos la comercialització i posterior administració d’aquesta.
Comprovarà la qualitat de la nostra gestió. Sempre atents a les últimes novetats legals, fiscals, subvencions, regulacions etc., perquè tingui més profit.

Els serveis d’Administració de LLoguers comprenen:

  • Signatura dels contractes d’arrendament en les condicions i pactes que es determinin .
  • L’emissió i cobrament dels rebuts de Lloguer.
  • Notificacions a l’inquilí revisions de renda i repercussions Impostos i Taxes.
  • Seguiment d’avaries i tracte amb els industrials.
  • Parts Companyia d’Assegurances.
  • Rescissió de contractes i verificació finca.
  • Gestió Ingrés i Cancel·lació Fiances a INCASOL.
  • Liquidacions d’ingressos i despeses de forma periòdica en la forma que es determini .
  • La comercialització de la finca quan quedi lliure.

Sol.licitud d’informació

Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Assumpte

Missatge