La nostra llista de serveis

  • Assesorament Jurídic
  • Tasacions Inmobiliaries
  • Tràmits Certificats Energètics i cèdules d’habitabilitat
  • Tràmits de Fiances a Incasol
  • Gestió d’Escriptures
  • Tràmits davant el Registre de la Propietat i Oficina Liquidadora
  • Tràmits davant la Hisenda Pública i ens locals
  • …etc…